• Gry uczą współpracy nie agresji.
Gry uczą współpracy nie agresji. >Gry komputerowe są niezmiernie popularne wśród młodzieży. Od dawna panuje jednak przekonanie, że potęgują one agresję w przyszłości, w szczególności jeżeli graczami są młodzi ludzie (...)
Psychologia

Inteligentni emocjonalnie.

Inteligentni emocjonalnie.


Nie od dziś wiadomo, że inteligencja, wiedza, czy też wykształcenie pomagają człowiekowi w szkole, potem w znalezieniu pracy, a następnie w karierze. Jednak często zdarza się, że spotykamy na swej drodze ludzi, którzy, mówiąc szczerze, nie wyróżniają się specjalnie w tych aspektach, a pomimo tego odnoszą w życiu sukces – zarówno ich życie zawodowe jak i prywatne ma się świetnie. Co więc jest tym czynnikiem który o tym decyduje?


Otóż może się okazać, że te osoby mają wysoce rozwiniętą inteligencję emocjonalną, w skrócie EQ bądź EI. W ogólnym pojmowaniu jest to zdolność człowieka do rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych zarówno swoich jak i innych osób. Oprócz rozpoznawania tych stanów, osoba inteligentna emocjonalnie świetnie sobie radzi nie tylko ze swoimi ale także z emocjami innych ludzi. Pomimo tego, że osoby z wysokim EQ postępują w sposób naturalny i czysto intuicyjny, inteligencja emocjonalna nazywana jest swego rodzaju kompetencją.


Jeśli chodzi o teorię, to są tak naprawdę dwie główne koncepcje. Jedna z nich, Petera Saloveya i Johna Mayera, traktuje inteligencję emocjonalną, jako składową tych cech:


 • Zdolność do rozpoznawania emocji, oraz przekazów, a także umiejętność do adekwatnego przekazywania swoich emocji.

 • Emocjonalne wspomaganie myślenia, czyli po prostu otwartość na emocje i kreatywność w sposobach rozwiązania problemów.

 • Rozumienie emocji. Dotyczy także rozumienia związków pomiędzy nimi, oraz nazywania emocji.

 • Kierowanie emocjami w sposób świadomy i przemyślany.


Trochę inaczej opisuje ją Daniel Goleman. Wyróżnia on pięć wyznaczników EQ:

   

 • Samoświadomość. Zarówno jeśli chodzi o swoje emocje, jak i samoświadomość w kontekście swojej samooceny.

 • Samoregulacja. Czyli najprościej – samokontrola. A także branie odpowiedzialności za swoje zachowanie i łatwość w dostosowaniu się do nowych sytuacji.

 • Motywacja. Inicjatywa, zaangażowanie, pogoda ducha,...

 • Empatia, tzn. współodczuwanie, umiejętność wczucia się w inną osobę, rozumienie stanów emocjonalnych innych ludzi.

 • Umiejętności społeczne. Np. umiejętność pracy w grupie, czy też przewodzenia nią, zdolności mediacyjne lub wpływanie na innych.


Inteligencja emocjonalna a manipulacja. Jednak czym różni się inteligencja emocjonalna od manipulacji? Po pierwsze EQ jest to, podobnie do IQ, naturalna zdolność człowieka. Manipulacja natomiast jest to świadomy wpływ, w celu zaszkodzenia drugiej osobie, zwykle w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Dlatego nie powinniśmy mylić tych dwóch pojęć.


Przez większość ludzi te zdolności są zwykle niedoceniane i bagatelizowane. Jednak w kontaktach interpersonalnych – zarówno zawodowych jak i prywatnych – wysoka inteligencja emocjonalna może się okazać bardziej pomocna niż wiedza i dyplomy najlepszych uczelni...


Zobacz również

Newsletter

 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • Nasza Klasa
 • Blip
 • Twitter
 • YouTube